Projekten lever kvar

Peter Örn | 2012-12-13

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och sluttningar av snö på gator och trottoarer.

Men ingen storm idag. Jag har hört få personer tala om de senaste veckornas återkommande oväder som en bekräftelse på att klimatet förändras. De tillhör mer den normala bilden av vinterns ankomst. Det är som om julstämningen redan börjar infinna sig.

Delegationen för hållbara städer slutför vid årsskiftet sitt uppdrag efter fyra års arbete.

Det finns skäl att fundera över vad Delegationen har åstadkommit. Jag kan urskilja tre viktiga saker:

För det första har Delegationen fördelat ekonomiskt stöd till sammanlagt 98 projekt för skapandet av hållbara städer, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Projekten kommer att leva kvar långt efter det att Delegationens arbete är avslutat. De kommer att vara viktiga förebilder framförallt när det gäller att minska städernas påverkan på klimatet - det gäller för städer i vårt eget land och för städer i världen.

Projekten får ringar på vattnet. De skapar nya lärdomar och erfarenheter som kan spridas. De skapar samarbete mellan städer. Och de bidrar till svensk export av miljöteknik.

Det är spännande att statens relativt blygsamma ekonomiska stöd har fått så stor hävstångseffekt. De sökande sträcker sig längre än vad de annars skulle ha gjort. Andra engageras och kanske i sin tur bidrar med ekonomiskt stöd.

För det andra har Delegationen bidragit till att samhällsplanering och stadsbyggnad får växande forskningsresurser under de kommande åren. Tillsammans med andra har vi påverkat regeringens forskningspolitik. Det är enastående viktigt att lära mer om de snabbt växande städerna i världen.

För det tredje har Delegationen bidragit till att engagera städer, företag och organisationer i arbetet för hållbarhet och för att undanröja hoten mot klimatet.

Budskapet är angeläget: Klimatet är hotat. Det är hög tid att ställa om nu för att skapa social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Projekten och våra rapporter som du kan ta del av på denna webbsida visar att staden kan gå från vision till handling. Läs till exempel rapporten Femton hinder för hållbara städer och skriften Ställ om nu! De sammanfattar Delegationens erfarenheter efter fyra års arbete och möten med ett fantastiskt kunnande och engagemang hos hundratals och åter hundratals aktörer inom det hållbara samhällsbyggandet.

Det är viktigare än någonsin att gå från ord till handling. Det nyss avslutade klimatmötet i Doha visar ännu en gång att tiden inte är mogen för tillräckligt kraftfulla åtgärder på global nivå. Vi måste börja lokalt, gräva där vi står.

Många har på olika sätt bidragit till Delegationens arbete. Var och en av er har gett viktiga bidrag och pusselbitar. Utan er hade det inte varit möjligt. Ett stort tack vill jag rikta till er alla, med förhoppningen att vi möts igen i arbetet för hållbar samhällsutveckling.

Och jag önskar er fridfulla helger - alltmedan snöflingorna fortsätter att falla utanför mitt kontorsfönster.

Peter Örn
Ordförande i Delegationen för hållbara städer

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!