Copyright: Sweco Architects

Press

Här hittar du pressmeddelanden från och om Delegationen för hållbara städer samt några publicerade artiklar som rör delegationen.Take action now!

Press release 2012-12-18

The Delegation for Sustainable Cities has adopted a financial support package to stimulate sustainable urban development projects. Important foundations for the Delegation have been established and are now presented in a policy for sustainable cities: Take Action Now!
Delegationen för hållbara städer sammanfattar regeringsuppdrag: Ställ om nu!

Pressmeddelande 2012-12-18

Delegationen för hållbara städer slutför nu sitt uppdrag efter fyra års arbete. Uppdraget kan kortfattat beskrivas som insatser för att bidra till att utveckla hållbara städer, stadsdelar och bostadsområden. I slutredovisningen som idag lämnas till regeringen lyfter Delegationen i ett policydokument - Ställ om nu! - fram reflektioner och slutsatser i tio punkter.
Delegationen för hållbara städers samlade erfarenheter

Pressmeddelande 2012-11-01

Den 6 november presenterar Delegationen för hållbara städer sina slutsatser på konferensen Arena hållbar stad i Göteborg. Mer än 400 personer möts på den nationella konferensen.
Nittioåtta hållbara stadsbyggnadsprojekt har fått stöd när Delegationen för hållbara städer summerar regeringsuppdrag

Pressmeddelande 2012-09-24

Nu är det sista beslutet fattat om Delegationen för hållbara städers ekonomiska stöd till stadsutvecklingsprojekt - 37 av årets ansökningar beviljas. Därmed har hela 98 projekt fått totalt 357 miljoner kronor i stöd under perioden 2009-2012.
Delegationen för hållbara städer identifierar hinder för hållbar stadsutveckling och föreslår nya samarbetsformer

Pressmeddelande 2012-06-28

Delegationen för hållbara städer överlämnar idag två rapporter till regeringen. I rapporten Femton hinder för hållbar stadsutveckling har delegationen på regeringens uppdrag undersökt vilka system och strukturer som hindrar en hållbar stadsutveckling. Delegationen lämnar idag också på regeringens uppdrag förslag till fortsatt arbete för hållbar stadsutveckling efter att delegationen har slutfört sitt uppdrag i december 2012.
Människans roll är central för miljöministern

Den 4-5 juni bjuder Delegationen för hållbara städer tillsammans med Boverket, Folkhälsoinstitutet och Malmö Stad in media till Malmö och Moriska Paviljongen. Inom loppet av några decennier ska städernas utsläpp av klimatpåverkande gaser minska radikalt. Hur städer planeras, byggs och utvecklas har tydliga samband med människors hälsa och delaktighet, förutsättningar för integration, jämställdhet och demokrati liksom möjligheten att minska påverkan på klimatet. Ytterst handlar det om människans överlevnad. På konferensen är dessa frågor om stadens sociala samband i fokus. Miljöminister Lena Ek och integrationsminister Erik Ullenhag medverkar.
Miljöministern medverkar vid seminarium

Den 8 februari bjuder Delegationen för hållbara städer in media till ett seminarium i ovanlig form - en kavalkad av korta presentationer av de främsta planeringsprojekten som inspirerar och ger överblick. Resultaten av dessa föregångsexempel bidrar till att göra våra städer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara. Projekten har sammanlagt fått närmare 40 miljoner kronor i stöd under åren 2009 - 2011. Miljöminister Lena Ek medverkar och presenterar regeringens satsningar.
27 hållbara stadsbyggnadsprojekt får stöd

Pressmeddelande 2011-12-12

Delegationen för hållbara städer har beslutat att tilldela 15 miljoner kronor i planeringsstöd till 27 hållbara stadsbyggnadsprojekt. Läs om vilka som fått stöd i pressmeddelandet.
Delegationen stimulerar städerna

Bilaga Svenska Dagbladet 2011-11-22

Delegationen ger stimulans åt attraktiva städer, det är rubriken i Svenska Dagbladets bilaga där Lena Ek, Peter Örn och Lisa Enarsson medverkar.
Nya skyltfönster för hållbara städer i Göteborg

Pressmeddelande 2011-11-09

Delegationen för hållbara städer har hittills delat ut 330 miljoner kr till projekt som främjar hållbar stadsutveckling. Flera av de projekt som fått stöd finns i Göteborgsregionen. Den 11 november kommer delegationen till Göteborg och bjuder in till seminarium där dessa projekt redovisas. I samband med seminariet genomförs studiebesök på projekten Centrala Älvstaden och Kvillebäcken med projektledarna på plats.
Stort intresse för ny form av byggande i Sverige

Pressmeddelande 2011-09-05

Allt fler i Sverige intresserar sig för en ny form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformas efter gruppens egna uppfattningar och idéer om sitt boende.
Förlängt arbete för hållbara städer

Pressmeddelande 24 mars 2011

Regeringen har idag förlängt uppdraget för Delegationen för hållbara städer. Delegationen genomför regeringens särskilda satsning på hållbara städer och har ett brett uppdrag att främja hållbar och klimatsmart stadsutveckling.
Stort erfarenhetsseminarium om hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande 10 december 2010

Den 14 december presenterar Örebrobostäder, Lunds kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Kungälvs kommun och KB Kreativiteten i Mölndal projekten som sammanlagt fått 177 miljoner kronor i investeringsstöd 2010. Miljöminister Andreas Carlgren talar om regeringens fortsatta satsning på hållbara städer.
190 miljoner kronor i stöd till hållbara stadsutvecklingsprojekt

Pressmeddelande 29 november 2010

Delegationen för hållbara städer har beslutat att tilldela Örebrobostäder AB, Lunds kommun, Malmö stad, Göteborgs stad, Kungälvs kommun och KB Kreativiteten i Mölndal sammanlagt 177 miljoner kronor i investeringsstöd för hållbara stadsbyggnadsprojekt. Ytterligare 14 projekt får dela på 13 miljoner kronor som stöd för planering och utveckling.
Skapa en hållbar stad med delaktighet och samverkan

Artikel sidan 22
Tematidning från Mediaplanet om Infrastruktur
Bilaga i Svenska Dagbladet november 2010
Cooperation and clear political leadership important

Press Release 22 October 2010

Getting different sectors to work together is the most difficult challenge when building a sustainable city. At the same time, clear political leadership is important. This was the conclusion of a workshop held by the Swedish Delegation for Sustainable Cities at the European Green Capital Conference in Stockholm, which was attended by more than 100 mayors and officials from Europe and around the world.
Samverkan och tydligt politiskt ledarskap viktigt

Pressmeddelande den 22 oktober 2010

Att få olika sektorer att samverka är den svåraste utmaningen när en hållbar stad ska byggas. Samtidigt är ett tydligt politiskt ledarskap viktigt. Det visade resultatet från en workshop som Delegationen för hållbara städer höll på European Green Capital Conference i Stockholm idag, där drygt 100 borgmästare och tjänstemän från Europa och övriga världen deltog.
Mod och visioner - så byggs den hållbara staden

Pressmeddelande den 6 juli 2010

Tillsammans med Öresundskomiteen arrangerar Delegationen för hållbara städer ett politikerseminarium i Almedalen om den svåra konsten att arbeta sektorsövergripande.
Fullriggaren i Västra Hamnen spetsar med hållbarhet i världsklass

Pressmeddelande den 24 maj 2010

Måndagen den 24 maj togs det första spadtaget för kvarteret Fullriggaren. Här ska 600 bostäder, butiker, förskola, LSS-boende, kontor och parkeringshus byggas med spjutspetsade hållbarhetsåtgärder och ny miljöteknik som grund.
2010 års ekonomiska stöd för hållbara stadsutvecklingsprojekt

Pressinbjudan 14 januari 2010

För att inspirera och informera de som planerar att söka stöd för 2010 arrangerar Delegationen för hållbara städer ett seminarium den 18 januari.
Se webbutsändningen från seminariet
Över 130 miljoner kronor i stöd till hållbara stadsutvecklingsprojekt

Pressmeddelande 15 december 2009

Delegationen för hållbara städer har beslutat att tilldela Malmö, Stockholm och Umeå sammanlagt 119 miljoner kronor i investeringsstöd för hållbara stadsbyggnadsprojekt. Ytterligare 14 projekt får dela på 13 miljoner kronor som stöd för planering och utveckling.
Pressinbjudan: Forum för miljöforskning 2010 - tema STADEN

Pressinbjudan 14 december 2009

Välkommen till en konferens där forskare, politiker, företrädare för företag, myndigheter och kommuner diskuterar den framtida hållbara staden. Vilka lösningar och vilken samverkan mellan olika aktörer krävs?

Media inbjuds härmed att delta.
Uppdrag om hållbar stadsutveckling till fyra myndigheter

Pressmeddelande 11 september 2009
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Hållbara stadsprojekt i Linköping och Umeå

Artiklar sidan 2 och 5
Tematidning från Mediaplanet om hållbar stadsutveckling
Bilaga i Svenska Dagbladet september 2009
Tydligt samband mellan bra samverkan och bra projektreslutat

Pressmeddelande 30 april 2009
Delegationen för hållbara städer
Delegationen för hållbara städer inbjuder till hearing om samverkan mellan kommuner och näringsliv i stadsbyggnadsprojekt den 22 april

Pressinbjudan 15 april 2009
Delegationen för hållbara städer
Sveriges städer ska klara klimatomställningen

Artikel 1 april 2009
Göteborgsposten Debatt
Stadsbyggnad går på export

Artikel 6 april 2009
Dagens Industri Debatt
Startskottet för regeringens stöd till hållbart stadsbyggande

Pressmeddelande 2 april 2009
Miljödepartementet
Andreas Carlgren talar om vikten av hållbar stadsutveckling

Pressmeddelande 1 april 2009
Miljödepartementet
Regeringen satsar på hållbara städer - presentation av Delegationen för hållbara städer och erfarenheter från ByggaBo Dialogen

Pressinbjudan 30 mars 2009
Miljödepartementet
Delegationen för hållbara städer, ByggaBoDialogen
Hur hållbart är Sverige?

Artikel sidan 2
Tematidning från Mediaplanet om hållbar stadsutveckling
Bilaga i Svenska Dagbladet februari 2009
Bred expertis i Delegationen för hållbara städer

Pressmeddelande 12 september 2008
Miljödepartementet
Peter Örn leder regeringens satsning på hållbara städer

Pressmeddelande 5 september 2008
Miljödepartementet
"Vi satsar 340 miljoner på hållbara stadsmiljöer"

Artikel 2 september 2007
Dagens Nyheter
Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget