Copyright: Erik Giudice archi5

Kunskapsportalen

Delegationen för hållbara städer arbetar med att söka och förmedla kunskap med relevans för hållbar stadsutveckling. Vårt fokus är samverkansprocesser mellan kommun och näringsliv, medborgarinflytande, integrerad sektorsövergripande planering, export av miljöteknik och tjänster, program för klimatneutral stadsutveckling samt forskning och kunskapsutveckling.

På sidan kunskapsutveckling kan du läsa om hur Delegationen arbetar för att stärka forskningsområdet stadsutveckling på svensk och europeisk nivå, och för att främja starkare kopplingar mellan forskning, utbildning och innovation i praktiken. Här kan du även ladda ned Delegationens rapporter och dokument.

På sidan organisationer finner du länkar till organisationer som arbetar med att skapa och förmedla kunskap inom området hållbar stadsutveckling.

På sidan styrdokument finner du beskrivningar av och länkar till några viktiga svenska och europeiska styrdokument som stakar ut riktlinjer för hållbar stadsutveckling i olika avseenden.

På sidan aktuella rapporter finner du länkar till rapporter och kunskapsunderlag som tagits fram av andra myndigheter och organisationer. Här finner du bland annat riksdagens utvärdering av satsningen hållbara städer.

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget