Copyright: Wingårdhs Arkitektbyrå

Nya skyltfönster mot omvärlden

Sverige ska vara en internationell förebild inom hållbar stadsplanering. Runt om i landet finns en mängd nytänkande projekt som genomsyras av tankar kring stadens långsiktiga utveckling.

Av dessa projekt har ett antal sökt och fått stöd av Delegationen för hållbara städer. Dessa är våra speciella skyltfönster mot omvärlden. I dem kan man studera lösningar i full skala; tekniska lösningar, estetiska lösningar, systemlösningar, synliga och osynliga. 

Här presenteras de projekt som fått stöd av delegationen. Sammanlagt har nio investeringsprojekt och 89 planeringsprojekt fått stöd från 2009 till 2012.

Projekten är lokaliserade från norr till söder i Sverige och skiljer sig på många sätt. Gemensamt för projekten är att de tänker ett steg längre gällande hållbar stadsutveckling och visar upp  kreativa svar på komplexa frågor.

Delegationens förhoppning är att exemplen ska bidra till attraktiva, innovativa lösningar som värnar om både människa och miljö, och på så sätt inspirera till ytterligare hållbar stadsutveckling.

Broschyrer 
Här kan du ladda hem vår broschyr som beskriver alla projekt från 2009 till och med 2011 på svenska samt på engelska. Även ett tilläggsblad om de projekt som fått stöd 2012.

Broschyr: Hållbara stadsbyggnadsprojekt

Broschyr: Sustainable Urban Projects

Broschyr: Projekt 2012

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget