Copy right: White Arkitekter

Intressanta exempel

I Delegationen för hållbara städers uppdrag har ingått att samla och sprida information om intressanta exempel på hållbar stadsutveckling.

Detta har delegationen bland annat gjort genom att beskriva framtida exempel genom de ansökningar om ekonomiskt stöd som lämnats in till Delegationen. Vi har också beskrivit de exempel vi mött i olika sammanhang i vår verksamhet, liksom vidare hänvisningar till andra aktörer som har exempelsamlingar kopplade till hållbar stadsutveckling. Utöver detta har Delegationen samordnat ett nätverk för myndigheter och andra nationella aktörer som har i uppdrag att sprida goda exempel. Vi har också bidragit med ekonomiskt stöd till den portal som Arkitekturmuseet driver under namnet Hållbar stad, www.hallbarstad.se som utgör en fortsatt mötesplats för goda exempel och projekt samt diskussion om hållbar stadsutveckling.

Goda eller intressanta exempel?

Vi har använt termen "intressanta exempel" istället för den gängse termen "goda exempel" för att förtydliga att det finns intressanta lärdomar att dra ur projekt som gått fel på olika sätt samt att motverka den förlamande effekt som termen "goda exempel" kan ha inför eget experimenterande och nytänkande. I allt väsentligt motsvarar Delegationens begrepp "intressanta exempel" begreppet "goda exempel".

 

 

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget