Foto: Pawel Flato

Delegationen för hållbara städer

- en nationell arena för hållbar stadsutveckling

Delegationen för hållbara städer har under december månad 2012 slutfört sitt uppdrag. Delegationen tillsattes av regeringen för perioden hösten 2008 - 2010 för att kraftsamla för att på olika sätt stimulera hållbar stadsutveckling. Delegationens uppdrag förlängdes fram till december 2012, för att konsolidera och avsluta det arbete som inletts.

Delegationen har varit ett forum där företrädare för bland annat arkitekter, planerare, teknikkonsulter och exportfrämjare har samlats för erfarenhetsutbyte.


Ordförande

Peter Örn, konsult och föreläsare


Ledamöter

Katarina Ahlqvist

Verkställande direktör
Gårdstensbostäder

Kerstin Blix

Konsult
Kerstin Blix AB

Eivor Bucht

Professor em
SLU Alnarp

Håkan Dahlfors

Affärsområdesansvarig
Exportrådet

Kurt Eliasson

Verkställande direktör
SABO

Anders Larsson

Konsult
Thetis AB

Stellan Lundberg

Enhetschef samhällsplanering
ÅF Infraplan

Katarina Pelin

Miljödirektör
Malmö stad

Ulf Ranhagen

Professor
KTH
Chefsarkitekt
Sweco Architects

Lars Reuterswärd

Direktör
Mistra Urban Futures
Rektorsråd
Chalmers

Jan-Eric Sundgren

Direktör
AB Volvo

Lars Thunberg

Kommunalråd
Helsingborgs stad

Erland Ullstad

Arkitekt
Växjö kommun

Janna Valik

Generaldirektör
Boverket

Bengt Wånggren

Verkställande direktör
Sweden Green Building Council


Experter

Rolf Carman

Departementssekreterare
Utbildningsdepartementet

Claes Eriksson

Kansliråd
Kulturdepartementet

Ola Göransson

Kansliråd
Miljödepartementet

Per Högström

Departementssekreterare
Näringsdepartementet

Johanna Wistedt

Departementssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet

Maria Ulfvarson Östlund

Departementssekreterare
Socialdepartementet

Kansli

Christina Leideman

Kanslichef

Karin Hermansson

Utredningssekreterare

Helena Klintström

Bitr. utredningssekreterare

Anna-Karin Stoltz Ehn

Utredningssekreterare

Lena Dübeck

Utredningssekreterare

Hans Gustafsson

Kommunikatör

Det ekonomiska stödet

Projekt och beslut 2009 - 2012 

Läs om vilka projekt som fått stöd under fliken Ekonomiskt stöd. Här hittar du också statistik, förordning m.m.

Läs mer om det ekonomiska stödet

Kalendarium

20 december 2012

Delegationen har slutredovisat uppdraget

Här på webbplatsen finns information från Delegationen för hållbara städers hela verksamhetsperiod - från september 2008 till december 2012. Webbplatsen är också arkiverad på Riksarkivet. Även på portalen www.hallbarstad.se finns material från Delegationens verksamhet, bl.a. filmen om de nio investeringsprojekten som fått stöd, se denna länk:

Här kan du se film och trailer om projekt som fått stöd!


Forum

Projekten lever kvar

Snön faller vänligt utanför mitt fönster.  Trafiken är långsammare än vanligt och de gående kryssar försiktigt mellan högar och slut...
Peter Örn
Läs hela inlägget